Logo Toetsing

Na ontvangst van een schriftelijke aanvraag om een gift of financiŽle bijdrage wordt het verzoek besproken in een bestuursvergadering van de Sint Franciscus Stichting en wordt deze getoetst aan uitgebreide criteria waarna de aanvrager bericht krijgt. Het besluit van het bestuur is bindend.
Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt verzocht de naam van de Sint Franciscus Stichting te vermelden. Het logo van de Sint Franciscus Stichting wordt daartoe elektronisch ter beschikking gesteld.Copyright © 2012 - Sint Franciscus Stichting