Logo Geschiedenis

De Sint Franciscus Stichting werd in 1922 door een aantal Woerdense ondernemers van katholieken huize opgericht en hiermee werd een begin gemaakt met de R.K. ziekenverpleging in de stad dat in 1923 resulteerde in de opening van het ziekenhuis Sint Franciscus Stichting aan de Utrechtsenstraatweg.
In 1926 kreeg Woerden een tweede ziekenhuis, het Algemeen Ziekenhuis aan de Meeuwenlaan en in 1954 verrees aan de Utrechtsestraatweg een nieuw R.K. Ziekenhuis met de naam Ope Dei (met de hulp van God).

De groei van de stad en het blijvend ruimtegebrek in beide ziekenhuizen maakte een fusie noodzakelijk die in 1970 tot stand kwam met als gevolg dat in 1980 een nieuw ziekenhuis werd geopend met de naam Hofpoort Ziekenhuis vernoemd naar een van de voormalige Woerdense stadspoorten.

De Sint Franciscus Stichting bleef evenwel als zelfstandige stichting bestaan en heeft geen enkele formele verbintenis met enige andere instelling van welke aard dan ook.
Als belegging heeft de Sint Franciscus Stichting onroerend in 1976 goed aangekocht in de vorm van "de Willemshoeve", gelegen aan de Utrechtsestraatweg. De revenuen van deze en andere beleggingen vormen de basis van het ondersteunen van goede doelen.
Het bestuur van de Sint Franciscus Stichting, dat bestaat uit vijf personen, neemt volgens vaste richtlijnen periodiek besluiten over giften, donaties e.d.Copyright © 2012 - Sint Franciscus Stichting