Logo Geschiedenis

De Sint Franciscus Stichting heeft van de Belastingdienst ANBI-status gekregen die inhoudt dat de ontvanger van een gift of financiŽle bijdrage is vrijgesteld van schenkingsbelasting. Evenzo kan de Sint Franciscus Stichting om het doen van goede werken te kunnen continueren giften ontvangen die vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bij de Sint Franciscus Stichting zijn vijf bestuursleden aangesteld met de taken van voorzitter, secretaris, vice-voorzitter en penningmeester, commissaris Willemshoeve en lid.
Voorzitter:
Vice-voorzitter en Penningmeester:
Secretaris:
Commissaris Willemshoeve:
Bestuurslid:
Dhr. H.C.N. Streng
Dhr. C. Schalkwijk
Mevr. A. Kromwijk Ė Van Vliet
Dhr. C.Th.A. Straver
Mevr. M. van Breukelen
RSIN nummer 40.92.620

BeleidsplanBeleidsplan 2016-2020   

ANBI Rapportage 2012   
ANBI Rapportage 2013
ANBI Rapportage 2014
ANBI Rapportage 2015
ANBI Rapportage 2016
ANBI Rapportage 2017
ANBI Rapportage 2018
ANBI Rapportage 2019

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019Copyright © 2012 - Sint Franciscus Stichting