Logo Anbi status

Periodiek schenken aan de Sint Franciscus Stichting

Gezien het feit dat de Sint Franciscus Stichting ANBI geregistreerd is, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw gift geheel van uw belastbaar inkomen aftrekken.
Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen geldt niet zozeer de hoogte van het bedrag als wel de regelmaat. Hiermee bedoelt de wet: 'giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen bij het overlijden van de schenker'.
Hiervoor moet bij een notaris een akte van schenking worden opgemaakt met een looptijd van minimaal vijf jaar waarin de verplichting wordt aangegaan ten minste jaarlijks eenzelfde bedrag over te maken aan de Sint Franciscus Stichting.

Copyright © 2012 - Sint Franciscus Stichting